ข่าวสารใหม่:
เรียนคุณลุกค้าเมื่อคุณส่งยอดฝาก,กรุณาอัปโหลดสลีปเงินฝาก,มิฉะนั้นทางการเงินจะไม่สามารถส่งเงินฝากของคุณได้ตามเวลาที่กำหนด
X
ดาวน์โหลดปลั๊กอิน Anti-hijacking (ระบบ windows เท่านั้น)
คำแนะนำการใช้งาน: คลิกเพื่อเรียกใช้ไฟล์ฟอร์แมท BAT หลังจากดาวน์โหลด กดปุ่มใดก็ได้ แล้วรอจนกว่าจะขึ้นว่า เสร็จสมบูรณ์ ***กรุณาลอง Google DNS ก่อน*